Eļļas naftas atdalītāji

Attīrīšanas iekārtu atjaunošana
2014-05-13

Eļļas naftas atdalītāji

Eļļas-naftas-produktu-atdalītājs-Maskava
  • Uzdevums Naftas un eļļas produktu atdalītāja izgatavošana

Eļļas naftas atdalītājs uzstādāms iekštelpā – Maskava.