Par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros