“Kocēnu ciema Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pārbūves jaudas palielināšanu 1. kārtā.»