Piedāvājam Zviedrijā (ABS Group) un Vacijā (Jager) ražotas aerācijas diskveida vai cauruļveida difuzorus.

  • Ar aerācijas difuzoru palīdzību ūdenī papildus tiek ievadīts gaiss.
  • Aerācijas difuzori ir paredzēti kanalizācijas attīrīšanas sistēmām, zivju audzēšanas dīķiem, ūdens rezervuāriem un pneimatiskajai flotācijai.
  • Smalkais burbuļu aerators (difuzors) ir izveidots no gumijas membrānas ar lāzera perforāciju.
  • Pie noteikta gaisa spiediena perforētā membrāna atveras un gaisa plūsma smalku burbuļu formā (veidā) tiek ievadīta ūdens vidē.

Šo aerācijas cauruļu priekšrocība ir augstā skābekļa piegādes jauda (ražība), elektrības ekonomija, zemi spiediena zudumi, vienkārša konstrukcija un augsta izturība pret aizsalšanu.

Darbības principu un uzstādīšanas iespējas diskveida difuzoram ABS Nopon PIK 300

Izvēloties difuzoru, pirmkārt ir jāņem vērā tā standarta ražību (gaisa plūsma m³/st.) un maksimālo gaisa plūsmu (īslaicīgi līdz 10 min/dnn), kā arī difuzora temperatūras raksturīpašības.

Pēc pieprasījuma – ir pieejami arī citi modeļi ar lielākām ražībām.

ABS Nopon PIK 300