[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_column_text]Ir iespēja ieekonomēt! Kā? Ne vienmēr ir jāpērk jauna attīrīšanas iekārtas. SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas” piedāvā atjaunot esošās attīrīšanas iekārtas, sūkņu stacijas, veic attīrīšanas iekārtu komplektējošo daļu restaurēšanu vai to nomaiņu. Attīrīšanas iekārtu attīrītajam ūdenim izplūdē uzņēmums garantē atbilstu MK noteikumiem Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un dod garantiju līdzīgi kā jaunajai attīrīšanas iekārtām, kā arī tiek nodrošināta pilna servisa apkalpošana.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text]Pirms pieņemt lēmumu par attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas” piedāvā veikt esošo attīrīšanas iekārtu tehnisko apsekošanu, ko regulē 2015.gada 30. jūnijā pieņemtie MK noteikumi Nr. 337 par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana". Šajos noteikumos 4. punkts skaidri  nosaka, kādos gadījumos nepieciešama objekta tehniskā apsekošana: Būvi apseko: 4.1. periodiski būves ekspluatācijas laikā atbilstoši tās lietošanas veidam saskaņā ar būvju tehnisko uzturēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un standartiem; 4.2. pirms būves atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī pirms būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanas vai pirms dokumentu izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai, lai noteiktu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 4.3. pirms būvdarbu atsākšanas (pēc pārtraukuma); 4.4. citos gadījumos, ja jānosaka būves tehniskais stāvoklis.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kādus objektus un attīrīšanas iekārtas SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas” uzņemas remontē un rekonstruēt:

 • Mazās attīrīšanas privātmājām, ofisiem, kafejnīcām, to jaudas palielināšana, kā arī jaudas samazināšana un energoefektivitātes palielināšana;
 • Lielās attīrīšanas iekārtas ražošanas uzņēmumiem, pašvaldībām, daudzdzīvokļu namiem, ciematiem, to jaudas palielināšana, kā arī jaudas samazināšana, energoefektivitātes palielināšana
 • Padomju laikos būvēto bioloģisko attīrīšanas iekārtu BIO 25, BIO 50, BIO 100, BIO 200 pārbūve, jaudas samazināšana un energoefektivitātes palielināšana un modernizēšana;
 • Eļļas naftas atdalītāju rekonstrukcija, attīrīšanas efektivitātes palielināšana.
 • Esošo tauku atdalītāju rekonstrukcija, attīrīšanas efektivitātes palielināšana.
 • Sūkņu staciju, sūknētavu rekonstrukcija, modernizācija, energoefektivitātes palielināšana;
 • Ražošanas objektu, attīrīšanas iekārtu kompleksu rekonstrukcija, ieregulēšana, modernizācija, energoefektivitātes palielināšana

Kādus papildus darbus un pakalpojumus piedāvā SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas” saistītus ar attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijām:

 • Bez objektu tehniskās apsekošanas uzņēmums piedāvā izstrādāt jaunu tehnoloģisko risinājumu veikt tehniski ekonomisko analīzi;
 • Izejot no tehnoloģiskā piedāvājuma, piedāvā izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā;
 • Veco iekārtu un būvju demontāžu un materiālu utilizāciju;
 • Bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, kurām ir atrestaurēts korpuss vai rezervuārs, standarta tehnoloģisko ieliktņu montāžu;
 • Attīrīšanas iekārtu komplektējošo daļu remontu vai nomaiņu (aeratori, aerācijas sistēmas, gaisa pūtēji, pirmreizējie nostādinātāji, otrreizējie nostādinātāji, aerotanki, biobloki, ērlifti, sūkņi uc.)
 • Atjaunotajām attīrīšanas iekārtu automātiku aprīkot papildus ar programmējamiem PLC (progmmējamiem loģiskajiem kontorolieriem)
 • Renovējot esošās attīrīšanas iekārtas aprīkot tās ar SCADA sistēmu uzstādīšana attīrīšanas iekārtas vadībā, kas ļauj nodrošināt attīrīšanas procesu vizualizāciju, tieši attīrīšanas iekārtā;
 • Attīrīšanas iekārtu automātikas aprīkošana ar GSM moduļiem, kas ļauj nepārtraukti saņemt informāciju par attīrīšanas iekārtu bojājumiem.
Sīkāku informāciju var saņemt pa e-pastu: igors@ekostandarts.lv

Grobiņas attīrīšanas iekārtu atjaunošana

Grobiņas attīrīšanas iekārtu atjaunošGrobiņas attīrīšanas iekārtu atjaunošana
Grobiņas attīrīšanas iekārtu atjaunošanaGrobiņas attīrīšanas iekārtu atjaunošana
Grobiņas attīrīšanas iekārtu atjaunošGrobiņas attīrīšanas iekārtu atjaunošana
Grobiņas attīrīšanas iekārtu atjaunošanaGrobiņas attīrīšanas iekārtu atjaunošana

[vc_row][vc_column][vc_media_grid style=»pagination» items_per_page=»6″ element_width=»2″ loop=»yes» autoplay=»7″ item=»mediaGrid_BorderedScaleWithTitle» grid_id=»vc_gid:1470937403424-89620b4e-5f25-6″ include=»2965,2964,2963,2962,2961,2960,2959,2958,2957,2956,2955,2954,2953,2952,2951,2950,2949,2948,2947,2946″ paging_animation_in=»slideInLeft» paging_animation_out=»slideOutRight»][/vc_column][/vc_row]