Kanalizācijas ierīkošana, izbūve, pārbūve, pieslēgumi pie centralizētās kanalizācijas

Kas ir kanalizācija?

Kanalizācija ir inženierbūvju un pasākumu komplekss, kas paredzēts notekūdeņu organizētai savākšanai to rašanās vietās, un aiztransportēšanai pa cauruļvadiem uz attīrīšanas ietaisēm, to attīrīšanai, dezinficēšanai, derīgo vielu utilizēšanai un izlaidei dabīgā ūdenstilpnē.

(Citāts no V.Lediņa grāmatas „Ūdensapgāde un kanalizācija”)

SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 5051-R no 2007. gada 29. jūnija) piedāvā veikt sekojošus būvniecības darbus:

  • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (ietaišu) montāžu, izbūvi, rekonstrukciju un palaišanu
  • Sūkņu staciju (sūknētavu) montāžu, ierakšanu un pieslēgšanu pie maģistrālajiem vadiem
  • Ārējās kanalizācijas inženiertehnisko tīklu izbūvi;
  • Filtrācijas lauku izbūvi un pārbūvi;
  • Lietusūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas ierīkošana, izbūve;
  • Ūdensapgādes ārējo tīklu izbūve un pieslēgumi;
  • Kanalizācijas pieslēgumi pie centrālās kanalizācijas;
  • Gruntsūdens pazemināšana un pārsūknēšana;
  • Ražošanas notekūdeņu tehnoloģisko kompleksu izbūve, pārbūve un montāža;

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība

būvkomersanta-apliecība-ekostandarts

Sazinies ar mums!

E-pasts: igors@ekostandarts.lv

Tālrunis: 29264581