Semināri, kursi, profesionālā pilnveide būvspeciālistiem, būvdarbu vadītājiem, projektētājiem, nekustāmo īpašumu (ciematu) apsaimniekotājiem, pašvaldību komunālinženieriem, vides speciālistiem

SIA „EkoStandarts Tehnloģijas” paralēli uzņēmuma speciālistu iekšējām apmācībām piedāvā, gan maksas, gan bezmaksas kursus un seminārus visām interesējošajām personām un speciālistiem, kurām ir sakars ar kanalizācijas un ūdensvadu tīklu, inženierkomunikāciju, attīrīšanas iekārtu projektēšanu, būvniecību, montāžu, apsaimniekošanu, kā arī pārraudzību un kontroli.

Stājoties spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 , kas izdoti Rīgā 2014.gada 7.oktobrī par „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kas ietver sevī:

40. Būvspeciālistam ir pienākums:

40.1. katru kalendāra gadu paaugstināt profesionālo kompetenci saskaņā ar kompetences pārbaudes iestādes tīmekļa vietnē publicēto kompetences paaugstināšanas pasākumu tēmu un apjoma sarakstu, apgūstot Profesionālās izglītības likuma prasībām atbilstošas profesionālās pilnveides izglītības programmas, apmeklējot informatīvos seminārus un veicot citus kompetenci paaugstinošus pasākumus sertifikātā norādītajā jomā, specialitātē un darbības sfērā;


SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas” piedāvā kvalifikācijas paaugstināšanas kursus būvniekiem, projektētājiem, ietverot individuāli izstrādātas profesionālās pilnveides programmas, saistītus ar vispārīgiem projektēšanas un būvniecības aktuālajiem jautājumiem, gan arī padziļinātākus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos procesus.

Uzzini vairāk par semināriem būvniecībā

guntars@ekostandarts.lv

[vc_row][vc_column][vc_media_grid style=»pagination» items_per_page=»6″ element_width=»2″ loop=»yes» autoplay=»6″ item=»mediaGrid_BorderedScaleWithTitle» grid_id=»vc_gid:1471953883708-1bcbdcc0-e263-2″ include=»3038,3037,3044,3039,3040,3041,3042,3043,3036,3045,3046″ paging_animation_in=»slideInUp» paging_animation_out=»slideOutUp»][/vc_column][/vc_row]