Tauku, taukvielu atdalītāji – separatori TA sērija

Tauku atdalītāju uzdevums ir attīrīt notekūdeņus no taukiem un taukvielām, jeb nodrošina kanalizācijas priekšattīrīšanu. Tauku atdalītājus uzstāda objektos, kur tauku un taukvielu koncentrācija sasniedz jau 10 mg/l. Tās ir virtuves ar lielāku ēdienu gatavošanas un trauku mazgāšanas intensitāti, jau no 10 cilvēkiem dienā, kā arī kafejnīcas, restorāni, viesnīcas, viesu mājas, konditorejas, nelieli pārtikas pārstrādes uzņēmumi, nelielas gaļas kautuves, ar notekūdeņu intensitāti, ne lielāku par 20 l/sek. Lielākiem objektiem un ar lielāku tauku koncentrāciju nepieciešamas ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas tehnoloģijas. Kategoriski aizliegts taukainos ūdeņus novadīt sajauktus kopā ar saimnieciskajiem un fekālajiem notekūdeņiem, tos ir jānodala ar atsevišķu kanalizācijas maģistrāli. Taukvielu klātbūtne notekūdeņos, veicina kanalizācijas cauruļvadu aizsērēšanos, veidojas nepatīkamas smakas, tiek traucēta sūkņu staciju un attīrīšanas ietaišu darbība.

SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas” saskaņā 2005. gada janvārī izdoto LVS standartu EN 1825-1: 2005 par „Taukvielu atdalītāji. 1. daļa: Uzbūves principi, izpildījums un testēšana, marķēšana un kvalitātes kontrole” ir izstrādājis TA sērijas tauku atdalītājus.

Tauku atdalītāju TA sērijas iedalījums, tehnoloģiskais raksturojums un darbības princips

Tauku atdalītāji TA tiek iedalīti divās daļās, pilnkorpusa iekārtas TA PC sērija, kas izgatavoti pilnībā no polietilēna vai polipropilēna, un tauku atdalītāju tehnoloģiskie ieliktņi TA B sērija, kas paredzēti montāžai standarta grodos. Tauku atdalītāji TA PC tiek piedāvāti pilnībā nokomplektētā veidā no korpusa un tehnoloģijas, šī iekārta paredzēta uzstādīšanai virszemē vai uz grīdas, piemēram, pagrabā, kā arī ierakšanai zaļajā zonā. Savukārt, ja ir braucamā daļa, tad piemērotāki ir tehnoloģiskie ieliktņi, ko montē grodos, virs kuriem uzstāda čuguna pārsedzi. Funkcionāli taukvielu atdalītājs sastāv no tvertnes vai korpusa, atdalīšanas sienas, kas sadalās divās kamerās: nosēdināšanas kamera I un flotācijas kamera II. Tauku noplūde notekūdeņu kanalizācijas sistēmā nav iespējama, pateicoties atdalīšanas sienai. Piesārņotais ūdens ieplūst 1. kamerā. Ienākošo plūsmu samazina sadalošā siena. Kamera I tiek izmantota kā nosēdināšanas zona lielākiem tauku piemaisījumiem. Kameras atdala pārplūdes siena, kur ūdens plūst zem sadalošās sienas. Tauki paliek ūdens virspusē un suspendētās daļiņas izgulsnējas tvertnes apakšdaļā. Kad ir sasniegts taukvielu kritiskais līmenis, tad nepieciešama tauku separatora pilna atsūknēšana, skalošana un taukaino notekūdeņu utilizācija. Tauku ķērāja kritisko līmeni apsaimniekotājs var noteikt vizuāli, pieaugot tauku slāni virs ūdens līmeņa, vai arī SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas” var uzstādīt tauku līmeņa sensoru, kas signalizē, kad ir sasniegts kritiskais atdalīto taukvielu līmenis.

SIA „EkoStandarts Tehnoloģijas” servisa brigāde nodrošina pilnu tauku atdalītāja apkopi, atsūknēšanu, atdalīto taukvielu utilizāciju. Papildus uzņēmums piedāvā speciālās taukus atdalošās baktērijas, kas kanalizācijas caurules no taukvielu aizsērēšanas un nepatīkamām smakām, taču tās nekaitē bioloģiskās attīrīšanas iekārtas darbībai.